Polityka prywatności

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

  APII Jeliński Marek
  ul. Żelazna 3, 10-419 Olsztyn
  NIP: 7392934013
 1. Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa danych, które zapewniają skuteczną ochronę Państwa danych osobowych.
 2. Przetwarzane są następujące dane osobowe, jeśli zostały one udostępnione: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres, a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo: firmę, adres oraz NIP.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
 • Wykonanie umowy/usługi
 • Podjęcie działań przed zawarciem umowy, np. w celu złożenia oferty handlowej
 • Wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, jak np. archiwizacja dokumentów podatkowych zawierających Dane Osobowe
 • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy, jak np.: ustalenie, dochodzenie i obrony wzajemnych roszczeń
 • Realizacja innych celów, co do których zostały wyrażone zgody
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane do zaufanych partnerów Administratora, którzy uczestniczą w obsłudze wykonywania usług przez Administratora, takich jak firmy kurierskie będące doręczycielami Produktów, producenci Produktów w zakresie niezbędnym do obsługi roszczeń gwarancyjnych, podmioty świadczące usługi księgowe,  administratorzy i serwisanci systemów lub programów marketingowych, telekomunikacyjnych i informatycznych, z których korzysta Administrator.
 2. W związku z przetwarzaniem przez APII Jeliński Marek danych osobowych przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie firmy, lub za pomocą skrzynki mailowej: biuro@apii.markos.4web.center